1. Các sản phẩm giấy Duplex

Các loại sản phẩm giấy Duplex sản xuất   theo công nghệ gia keo bề mặt với giá thành thấp hơn sản phẩm giấy Duplex với công nghệ tráng phủ. Và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của loại sản phẩm này. Dưới đây là thông tin chi tiết về sản phẩm giấy Duplex gia keo bề mặt:

Giấy Duplex Gia keo

TT

Tên Sản Phẩm

Định Lượng

Khổ cuộn(tối đa)

1

Duplex Trắng 1Mặt

Định lượng 250 gsm

1300 mm

2

Định lượng 275 gsm

1300 mm

3

Định lượng 300 gsm

1300 mm

4

Định lượng 320 gsm

1300 mm

5

Định lượng 350 gsm

1300 mm

6

Định lượng 400 gsm

1300 mm

7

Định lượng 450 gsm

1300 mm

8

Định lượng 500 gsm

1300 mm

9

Định lượng 550 gsm

1300 mm

1

Duplex Trắng 2 Mặt

Định lượng 250 gsm

1300 mm

2

Định lượng 275 gsm

1300 mm

3

Định lượng 300 gsm

1300 mm

4

Định lượng 320 gsm

1300 mm

5

Định lượng 350 gsm

1300 mm

6

Định lượng 400 gsm

1300 mm

7

Định lượng 450 gsm

1300 mm

8

Định lượng 500 gsm

1300 mm

9

Định lượng 550 gsm

1300 mm

1

Các Tông 2 mặt báo

Định lượng 350-550 gsm

1300 mm

2. Liên Hệ Mua Hàng

Hãy liên hệ với chúng tôi để bạn có được các sản phẩm trên theo các cách thức sau:

Email: admin@vnpaper.net

ĐT: 098.245.1211

Yahoo ID: vnpapers3

Comments

  1. cho toi hoi la giay bao bi thanh pham cua cong ty toi dang lam co dinh luong 2 ben cua 1 cay giay thanh pham k deu
    thi chu yeu la do dau
    k deu

  2. anh/ chi co the gui bao gia giay Duplex DL 300 ( 01 mat) cho toi som nhat duoc khong.

    Tran trong cam on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *